Dodjela certifikata

 • Belišće, lipanj 2019.
  Belišće, lipanj 2019.

 • Pula, svibanj 2019.
  Pula, svibanj 2019.

 • Zagreb 18.07.2018.
  Zagreb 18.07.2018.

 • Sisak 16.06.2018.
  Sisak 16.06.2018.

 • Kutina 13.06.2018.
  Kutina 13.06.2018.

 • Petrinja 12.06.2018.
  Petrinja 12.06.2018.

 • Čakovec 25.05.2018.
  Čakovec 25.05.2018.

 • Županja 23.05.2018.
  Županja 23.05.2018.

 • Varaždin 05.05.2018.
  Varaždin 05.05.2018.

 • Vukovar 28.04.2018.
  Vukovar 28.04.2018.

 • Slatina 07.07.2017.
  Slatina 07.07.2017.

 • Petrinja 28.06.2017.
  Petrinja 28.06.2017.

 • Koprivnica 20.06.2017.
  Koprivnica 20.06.2017.

 • Sisak 10.06.2017.
  Sisak 10.06.2017.

 • Daruvar 03.06.2017.
  Daruvar 03.06.2017.

 • Kutina 31.05.2017.
  Kutina 31.05.2017.

 • Bjelovar 18.05.2017.
  Bjelovar 18.05.2017.

 • Đakovo 13.05.2017.
  Đakovo 13.05.2017.

 • Varaždin 28.04.2017.
  Varaždin 28.04.2017.

 • Pula 13.05.2017.
  Pula 13.05.2017.

 • Županja 10.05.2017.
  Županja 10.05.2017.

 • Đakovo 01.06.2016.
  Đakovo 01.06.2016.

 • Koprivnica 10.06.2015.
  Koprivnica 10.06.2015.

 • Đakovo 27.05.2015.
  Đakovo 27.05.2015.

 • Vrbovec 10.05.2015.
  Vrbovec 10.05.2015.

 • Varaždin 25.04.2015.
  Varaždin 25.04.2015.

 • Zagreb 08.07.2014.
  Zagreb 08.07.2014.

 • Sisak 14.06.2014.
  Sisak 14.06.2014.

 • Kutina 11.06.2014.
  Kutina 11.06.2014.

 • Čakovec 30.05.2014.
  Čakovec 30.05.2014.

 • Ludbreg 04.06.2014.
  Ludbreg 04.06.2014.

 • Pula 17.05.2014.
  Pula 17.05.2014.

 • Varaždin 26.04.2014.
  Varaždin 26.04.2014.

 • Čakovec 28.06.2013.
  Čakovec 28.06.2013.

 • Bjelovar 16.05.2013.
  Bjelovar 16.05.2013.

 • Varaždin 27.04.2013.
  Varaždin 27.04.2013.

 • Osijek 06.12.2012.
  Osijek 06.12.2012.

 • Sisak 30.06.2012.
  Sisak 30.06.2012.

 • Daruvar 09.06.2012.
  Daruvar 09.06.2012.

 • Varaždin 28.04.2012.
  Varaždin 28.04.2012.