Međunarodna radionica UN-a - Dubrovnik 17. - 20.10.2011.