Javni natječaj - izrada vizualnog identiteta

Temeljem Odluke Vijeća Udruge hrvatskih tržnica, broj: 68-1/12 od 28. svibnja 2012. godine, UDRUGA HRVATSKIH TRŽNICA (UHT) iz Zagreba, Šubićeva 40/5, OIB: 59015248096 raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA - LOGOTIPA UDRUGE HRVATSKIH TRŽNICA

 

I. Cilj je ovog natječaja izrada kvalitetnog i prepoznatljivog grafičkog rješenja kao odraz kulturne i povijesne baštine UHT-a (u obzir treba uzeti prepoznatljive elemente tržnica s područja cijele Hrvatske), kojemu je svrha isticanje na različitim promidžbenim materijalima koje UHT provodi u cilju zaštite, brendiranja i ujedinjavanja svojih članica (plakati, leci, monografija, brošura, suveniri, službene stranice Udruge i dr.).

 

Il. Sadržaj ponude - prijedlog logotipa, izrađen u vektorskom formatu (u programima kao što su Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia freehand, Xara-X i sl.), dostaviti u pisanom obliku (print u boji), na CD-u te u PDF formatu sa sljedećim Podacima:

  1. 1. podatke o autoru (tvrtki)
  2. 2. kratko obrazloženje ideje
  3. 3. primjer aplikacije logotipa u tisku


NAPOMENA:

Idejno rješenje mora svojom veličinom i mogućnostima izvedbe omogućiti uporabu logotipa u razne svrhe.

Svaki autor može dostaviti samo jedan prijedlog. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

III. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 

IV. Kako bi se osigurala anonimnost natječaja, autori rješenja (na CD-u i u tiskanom izdanju - print u boji) trebaju poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno u prijemnom uredu, u zatvorenim omotnicama, s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ - LOGOTIP UHT - NE OTVARATI" na adresu:

OTP TRŽNICA d.o.o.

Trg Josipa Broza 2

47000 Karlovac

 

V. Rok za predaju idejnih rješenja je 31. srpnja 2012. godine u 12 sati.

Naknadno prispjeli radovi neće se razmatrati.

 

VI. Pravovremene i potpune radove ocjenjivat će Stručno povjerenstvo, koje imenuje UHT.

Kriteriji za vrednovanje radova su sljedeći: originalnost, prezentacija, mogućnost apliciranja logotipa na različite oblike i materijale i cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti UHT-a. Stručno povjerenstvo donijet će odluku o izboru najboljeg rješenja.

 

Odabrani rad stječe pravo na nagradu u iznosu 15.000,00 kuna bruto, uz obvezu autora da izradi knjigu standarda u roku od 30 dana od odluke Povjerenstva. Isplatom nagrade UHT stječe pravo korištenja predloženog rješenja, zajedno s knjigom standarda, i to na neodređeno vrijeme, tj. logotip i knjiga standarda postaju vlasništvo UHT-a.

 

Nagrađeni rad stječe i pravo korištenja oznake Logotip Udruge hrvatskih tržnica.

 

Vll. Odluka o izboru najboljeg rada bit će pisanim putem dostavljena svim natjecateljima, najkasnije u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Vlll. Ako ocijeni da nijedno pristiglo rješenje nije zadovoljavajuće, Povjerenstvo zadržava pravo da ne dodijeli nagradu.

 

IX. Ako se naknadno utvrdi da je rad plagijat, ukinut će se odluka o nagradi, a nagrađeni autor je dužan vratiti novčani iznos nagrade.

 

X. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju sve uvjete.

 

XI. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 091/4120953.

 

XII. Potrebni Podaci o UHT-u mogu se naći na internetskim stranicama Udruge - www.uht.hr.

 

U Zagrebu, 14. lipnja 2012. godine

Predsjednik UHT-a

Niko Pervan