Dobiveni EU projekt iz ERASMUS+ programa

Udruga hrvatskih tržnica sudjeluje u provedbi ERASMUS+ projekta “Koalicija poljoprivrednih kompetencija”. Ovo je prilika da svi koji upravljaju tržnicama unaprijede svoja znanja i vještine u području organizacije i rada tržnica, te razmijene iskustva i primjere dobre prakse s kolegama iz drugih europskih zemalja.


Naša udruga je sredinom 2023. godine u suradnji sa Svjetskim udruženjem poljoprivrednih tržnica (World farmers market coaliation WFMC) te partnerima iz Italije (Eco-lab, Rim) i Španjolske (Xarxa de Consum Solidari, Barcelona) prijavila zajednički projekt na raspisani javni poziv ERASMUS+ Italija. Naziv projekta je Farmers competences Coalition (Koalicija poljoprivrednih kompetencija), a cilj projekta je da poljoprivredne tržnice, kroz jačanje vještina poljoprivrednika i upravitelja tržnicama, postanu korisni alati za promicanje održivog sustava distribucije hrane, kako bi se doprinijelo realizacija Europskog zelenog plana i strategije Farm To Fork.

Projekt je usmjeren na dvije ciljne skupine. Glavna skupina su poljoprivrednici koji sudjeluju ili su zainteresirani za sudjelovanje na poljoprivrednim tržnicama, a druga skupina su ljudi koji rade u organizacijama koje upravljaju tržnicama (operateri tržnica).

Očekivani ishodi projekta su:

  1. Platforma za e-učenje posebno osmišljena imajući na umu potrebe ciljanih skupina, a uključuje specifičan sadržaj prema potrebama sudionika projekta i osnovne digitalne vještine,
  2. Razmjena dobrih praksi i inovativnih rješenja na europskoj i međunarodnoj razini, uključujući i one odabrane putem platformi za rezultate Erasmus+ projekta,
  3. Materijali za obuku uključujući video, prevedene na 4 jezika (talijanski, engleski, hrvatski i španjolski).

Udruga hrvatskih tržnica bit će uključena u sve 3 faze projekta, a posebno će biti odgovorna (u suradnji s WFMC-om) za aktivnost „Stvaranje i dijeljenje sadržaja“ koja uključuje izradu paketa asinkronih sadržaja i materijala za učenje, te će osmisliti tečaj profesionalizirajućeg osposobljavanja koji se uglavnom temelji na analizi podataka dobivenih putem odrađenih intervjua s ciljnim skupinama. Sadržaj će biti obogaćen izborom dobrih praksi nacionalnoih i europskih iskustava koje predlaže partnerstvo.

Organizacija aktivnosti uključivat će održavanje online sastanka o napretku svaka 2 mjeseca (ukupno 5 sastanaka, na kojima će sudjelovati svi partneri). U listopadu 2024. organizirat će se događaji u svakoj zemlji partneru u sklopu #erasmusdays.

Projekt će trajati ukupno 24 mjeseci (od listopada 2023. do listopada 2025. godine), a ukupni proračun iznosi 60.000,00 eura.

Pozivamo sve članice da se aktivno uključe u provedbu ovog projekta te tako unaprijede svoja znanja i vještine u upravljanju tržnicama.