• Head2
  • Head1
  • Head3

Nova 35. članica Udruge-Komunalac Petrinja

Želimo dobrodošlicu našoj novoj 35-toj članici Komunalac Petrinji i puno uspjeha u zajedničkom radu na poboljšanju tržničke djelatnosti u Hrvatskoj.