• Head3
  • Head2
  • Head1

Studijsko putovanje FICO, Bologna

U sklopu provedbe programskih aktivnosti Udruge hrvatskih tržnica njezini članovi su u razdoblju od 12. do 14. travnja 2018. godine obišli novoizgrađeni tematski park hrane koji je nastao u sklopu velikog projekta FICO EATALY WORLD. 

 Cijeli izvještaj se može preuzeti ovdje.