• Head2
  • Head1
  • Head3

Sastanak sa Udrugom gradova

U srijedu 13.02.2013. održana je sjednica predsjedništva Udruge gradova RH gdje je treća točka dnevnog reda bila: Problematika uvođenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovim novcem na tržnice. Kao gosti sjednice bili su stručni tajnik Miljenko Ernoić i predsjednik UHT-a Niko Pervan. U našem izlaganju upoznali smo predsjednika Udruge gradova gospodina Vojka Obersnela i ostale članove predsjedništva sa problematikom ukoliko se uvede fiskalizacija na ovaj način na tržnice. Dobili smo podršku i oni će poslati dopis Ministarstvu financija kako bi se napravilo izuzeće prema našem prijedlogu, a to je da prodaja na klupama, štandovima i ribarnicama na otvorenim, natkrivenim i zatvorenim tržnicama i sajmovima bude izuzeta iz fiskalizacije.

 

Uskoro o daljnim aktivnostima Udruge vezano uz problematiku fiskalizacije na tržnicama.

Stručno predavanje Berovo - Makedonija 14. - 15.12.2012.

Nakon posjete izaslanstva Gospodarske komore Makedonije u Varaždinu u lipnju 2012. godine pozvani smo u Berovo u Makedoniji od 14.-15.12.2012. godine da održimo predavanje na temu: Sadašnje stanje, održivost i strategija razvoja tržnica na malo u Hrvatskoj i projekt Certificirane seljačke tržnice. Stručno predavanje i prezentaciju održao je stručni tajnik gospodin Miljenko Ernoić. Ovo predavanje poslužiti će kao platforma za izradu Strategije razvoja tržnica u Makedoniji.

Studijsko putovanje Ljubljana 12.12.2012.

Studijsko putovanje u Ljubljanu održano je 12.12.2012. godine. Održan je sastank u Upravi Ljubljanskih tržnica gdje su razmijenjena iskustva i problematika tržnične djelatnosti u Hrvatskoj i Sloveniji, te otvaranje granica i slobodan protok roba i usluga nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Nakon sastanka organiziran je zajednički obilazak tržnice i prijem kod gradonačelnika gospodina Zorana Jankovića.

pdf icon Izvješće s putovanja

Dani hrvatskih tržnica 28. - 29.09.2012.

U subotu 29.09.2012. godine održana je na Trgu bana Jospa Jelačića u Zagrebu prva manifestacija pod nazivom Dani hrvatskih tržnica. Manifestaciju je organizirala Udruga hrvatskih tržnica pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika RH gospodina Ive Josipovića i supokroviteljstvo Gradonačelnika Zagreba gospodina Milana Bandića. Na manifestaciji je bilo 57 proizvođača iz cijele Hrvatske koji svoje proizvode svakodnevno prodaju na tržnicama diljem Hrvatske koje su članice Udruge. Za sve dodatne informacije pogledajte izvješće u pdf dokumentu.

 

pdf icon Izvješće o manifestaciji DHT

 

 

Javni natječaj - izrada vizualnog identiteta

Temeljem Odluke Vijeća Udruge hrvatskih tržnica, broj: 68-1/12 od 28. svibnja 2012. godine, UDRUGA HRVATSKIH TRŽNICA (UHT) iz Zagreba, Šubićeva 40/5, OIB: 59015248096 raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA - LOGOTIPA UDRUGE HRVATSKIH TRŽNICA

 

I. Cilj je ovog natječaja izrada kvalitetnog i prepoznatljivog grafičkog rješenja kao odraz kulturne i povijesne baštine UHT-a (u obzir treba uzeti prepoznatljive elemente tržnica s područja cijele Hrvatske), kojemu je svrha isticanje na različitim promidžbenim materijalima koje UHT provodi u cilju zaštite, brendiranja i ujedinjavanja svojih članica (plakati, leci, monografija, brošura, suveniri, službene stranice Udruge i dr.).

 

Il. Sadržaj ponude - prijedlog logotipa, izrađen u vektorskom formatu (u programima kao što su Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia freehand, Xara-X i sl.), dostaviti u pisanom obliku (print u boji), na CD-u te u PDF formatu sa sljedećim podacima:

  1. 1. podatke o autoru (tvrtki)
  2. 2. kratko obrazloženje ideje
  3. 3. primjer aplikacije logotipa u tisku


NAPOMENA:

Idejno rješenje mora svojom veličinom i mogućnostima izvedbe omogućiti uporabu logotipa u razne svrhe.

Svaki autor može dostaviti samo jedan prijedlog. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

III. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 

IV. Kako bi se osigurala anonimnost natječaja, autori rješenja (na CD-u i u tiskanom izdanju - print u boji) trebaju poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno u prijemnom uredu, u zatvorenim omotnicama, s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ - LOGOTIP UHT - NE OTVARATI" na adresu:

OTP TRŽNICA d.o.o.

Trg Josipa Broza 2

47000 Karlovac

 

V. Rok za predaju idejnih rješenja je 31. srpnja 2012. godine u 12 sati.

Naknadno prispjeli radovi neće se razmatrati.

 

VI. Pravovremene i potpune radove ocjenjivat će Stručno povjerenstvo, koje imenuje UHT.

Kriteriji za vrednovanje radova su sljedeći: originalnost, prezentacija, mogućnost apliciranja logotipa na različite oblike i materijale i cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti UHT-a. Stručno povjerenstvo donijet će odluku o izboru najboljeg rješenja.

 

Odabrani rad stječe pravo na nagradu u iznosu 15.000,00 kuna bruto, uz obvezu autora da izradi knjigu standarda u roku od 30 dana od odluke Povjerenstva. Isplatom nagrade UHT stječe pravo korištenja predloženog rješenja, zajedno s knjigom standarda, i to na neodređeno vrijeme, tj. logotip i knjiga standarda postaju vlasništvo UHT-a.

 

Nagrađeni rad stječe i pravo korištenja oznake Logotip Udruge hrvatskih tržnica.

 

Vll. Odluka o izboru najboljeg rada bit će pisanim putem dostavljena svim natjecateljima, najkasnije u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Vlll. Ako ocijeni da nijedno pristiglo rješenje nije zadovoljavajuće, Povjerenstvo zadržava pravo da ne dodijeli nagradu.

 

IX. Ako se naknadno utvrdi da je rad plagijat, ukinut će se odluka o nagradi, a nagrađeni autor je dužan vratiti novčani iznos nagrade.

 

X. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju sve uvjete.

 

XI. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 091/4120953.

 

XII. Potrebni podaci o UHT-u mogu se naći na internetskim stranicama Udruge - www.uht.hr.

 

U Zagrebu, 14. lipnja 2012. godine

Predsjednik UHT-a

Niko Pervan

Tržnica Pula - dodjela certifikata proizvođačima 20.05.2012.

Trznica1Poštovani,

proteklog je vikenda pulska tržnica nudila svim posjetiteljima bogat program. U petak, subotu i nedjelju (18., 19. i 20. svibnja), u organizaciji udruge Istarski eko proizvod (IEP) i Tržnice d.o.o. Pula, održan je trodnevni Eko sajam od 9 do 13 sati.

 

Gosti subotnjeg jutra na pulskoj tržnici bili su predstavnici Turističke zajednice Vodnjana koji su najavili BumbarBike Marathon i treći po redu Festival samoniklog ljekovitog i jestivog bilja. BumbarBike održat će se u Vodnjanu 26. svibnja 2012. godine kada počinje i prvi dan 3. Festivala samoniklog ljekovitog i jestovog bilja.

 

 

 

 

U nedjelju, 20. svibnja 2012. godine, gradska tvrtka Tržnica d.o.o. Pula u suradnji sa Udrugom hrvatskih tržnica (UHT) održan je prigodni program uručivanja certifikata proizvođačima prema projektu „Certificiranje seljačke tržnice“. Certifikat pod nazivom "Proizvod hrvatskog seljaka" uručen je obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) te tvrtkama i obrtima.

Certifikate je dobilo ukupno 11 proizvođača. Prigodni program uručivanja započeo je u 11.45 sati na prostoru pored fontane na Trgu 1. svibnja. Proizvođačima su certifikate uručili Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Niko Pervan, predsjednik UHT-a, tajnik UHT-a Miljenko Ernoić i Renato Perc direktor Tržnice Pula.

 

Trznica2 Trznica3

  

 

Certifikate su dobili sljedeći proizvođači: OPG BOŽIĆ iz Pomera, OPG PERUŠKO iz Pule, OPG DOBROVIĆ iz Pule, STANCIJA KUMPARIĆKA d.o.o. iz Cokuna (Krnica), OBRT VESNA LOBORIKA iz Loborike, OPG MIRKOVIĆ iz Pule, OPG JURCAN iz Vintijana, OPG ERMAN iz Pule, OPG PETROVIĆ iz Pule, OPG JURAS iz Šišana i OPG ŠIKIĆ iz Pule,


Porijeklo i kvalitetu proizvoda garantira Komisija koje obilazi gospodarstva, a sastavljeno je od predstavnika Tržnice d.o.o. Pula i Hrvatske poljoprivredne komore Istarske županije.


U tijeku prigodnog programa, certificiranim proizvođačima uručeni su certifikati koje će istaknuti na prodajnom mjestu, pregače bordo boje s logom „Proizvod hrvatskog seljaka“ te poseban rub/stolnjak za stolove koji će isticati certificirane proizvođače.

Zaštita plasmana domaćih i kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda promovirana ovom akcijom, pokušat će na još jedan način približiti kupcima mogućnost izbora. Isticanjem certificiranih proizvođača kupac će moći izabrati između proizvoda za koje postoji garancija da su proizvedeni na označenim OPG-ima (obrtima, tvrtkama) i onih ostalih proizvoda.

 

Cjelokupni projekt je pokrenula Udruga hrvatskih tržnica (UHT) i Zajednica udruga hrvatskih povrćara još 2006. godine s ciljem označavanja povrćarskih kultura proizvedenih na području Republike Hrvatske, a koje se izravno na ovlaštenim tržnicama nude potrošačima. Oznaka „Proizvodi hrvatskog seljaka“ registrirana je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH kao zajednički i jamstveni žig. Vlasnik Oznake je Udruga hrvatskih tržnica. Projektom se želi očuvati i poticati tradicionalni način direktnog plasmana domaćih i kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda od proizvođača do krajnjeg potrošača, te se na taj način isticati važnost očuvanja i unapređenja hrvatskog ruralnog prostora. Također je cilj stjecanje povjerenja kupaca u domaće, svježe i zdravo voće i povrće koje na tržnici nude certificirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Uručivanjem certifikata o proizvodnji voća i povrća te još ponekih proizvoda sastavni je dio projekta promicanja domaće poljoprivredne proizvodnje te prodaje voća i povrća garantiranog teritorijalnog porijekla.

 

 

Trznica4 Trznica5