Nakon posjete izaslanstva Gospodarske komore Makedonije u Varaždinu u lipnju 2012. godine pozvani smo u Berovo u Makedoniji od 14.-15.12.2012. godine da održimo predavanje na temu: Sadašnje stanje, održivost i strategija razvoja tržnica na malo u Hrvatskoj i projekt Certificirane seljačke tržnice. Stručno predavanje i prezentaciju održao je stručni tajnik gospodin Miljenko Ernoić. Ovo predavanje poslužiti će kao platforma za izradu Strategije razvoja tržnica u Makedoniji.

Studijsko putovanje u Ljubljanu održano je 12.12.2012. godine. Održan je sastank u Upravi Ljubljanskih tržnica gdje su razmijenjena iskustva i problematika tržnične djelatnosti u Hrvatskoj i Sloveniji, te otvaranje granica i slobodan protok roba i usluga nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Nakon sastanka organiziran je zajednički obilazak tržnice i prijem kod gradonačelnika gospodina Zorana Jankovića.

pdf icon Izvješće s putovanja

U subotu 29.09.2012. godine održana je na Trgu bana Jospa Jelačića u Zagrebu prva manifestacija pod nazivom Dani hrvatskih tržnica. Manifestaciju je organizirala Udruga hrvatskih tržnica pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika RH gospodina Ive Josipovića i supokroviteljstvo Gradonačelnika Zagreba gospodina Milana Bandića. Na manifestaciji je bilo 57 proizvođača iz cijele Hrvatske koji svoje proizvode svakodnevno prodaju na tržnicama diljem Hrvatske koje su članice Udruge. Za sve dodatne informacije pogledajte izvješće u pdf dokumentu.

 

pdf icon Izvješće o manifestaciji DHT

 

 

Temeljem Odluke Vijeća Udruge hrvatskih tržnica, broj: 68-1/12 od 28. svibnja 2012. godine, UDRUGA HRVATSKIH TRŽNICA (UHT) iz Zagreba, Šubićeva 40/5, OIB: 59015248096 raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA - LOGOTIPA UDRUGE HRVATSKIH TRŽNICA

 

I. Cilj je ovog natječaja izrada kvalitetnog i prepoznatljivog grafičkog rješenja kao odraz kulturne i povijesne baštine UHT-a (u obzir treba uzeti prepoznatljive elemente tržnica s područja cijele Hrvatske), kojemu je svrha isticanje na različitim promidžbenim materijalima koje UHT provodi u cilju zaštite, brendiranja i ujedinjavanja svojih članica (plakati, leci, monografija, brošura, suveniri, službene stranice Udruge i dr.).

 

Il. Sadržaj ponude - prijedlog logotipa, izrađen u vektorskom formatu (u programima kao što su Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia freehand, Xara-X i sl.), dostaviti u pisanom obliku (print u boji), na CD-u te u PDF formatu sa sljedećim Podacima:

 1. 1. podatke o autoru (tvrtki)
 2. 2. kratko obrazloženje ideje
 3. 3. primjer aplikacije logotipa u tisku


NAPOMENA:

Idejno rješenje mora svojom veličinom i mogućnostima izvedbe omogućiti uporabu logotipa u razne svrhe.

Svaki autor može dostaviti samo jedan prijedlog. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

III. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 

IV. Kako bi se osigurala anonimnost natječaja, autori rješenja (na CD-u i u tiskanom izdanju - print u boji) trebaju poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno u prijemnom uredu, u zatvorenim omotnicama, s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ - LOGOTIP UHT - NE OTVARATI" na adresu:

OTP TRŽNICA d.o.o.

Trg Josipa Broza 2

47000 Karlovac

 

V. Rok za predaju idejnih rješenja je 31. srpnja 2012. godine u 12 sati.

Naknadno prispjeli radovi neće se razmatrati.

 

VI. Pravovremene i potpune radove ocjenjivat će Stručno povjerenstvo, koje imenuje UHT.

Kriteriji za vrednovanje radova su sljedeći: originalnost, prezentacija, mogućnost apliciranja logotipa na različite oblike i materijale i cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti UHT-a. Stručno povjerenstvo donijet će odluku o izboru najboljeg rješenja.

 

Odabrani rad stječe pravo na nagradu u iznosu 15.000,00 kuna bruto, uz obvezu autora da izradi knjigu standarda u roku od 30 dana od odluke Povjerenstva. Isplatom nagrade UHT stječe pravo korištenja predloženog rješenja, zajedno s knjigom standarda, i to na neodređeno vrijeme, tj. logotip i knjiga standarda postaju vlasništvo UHT-a.

 

Nagrađeni rad stječe i pravo korištenja oznake Logotip Udruge hrvatskih tržnica.

 

Vll. Odluka o izboru najboljeg rada bit će pisanim putem dostavljena svim natjecateljima, najkasnije u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Vlll. Ako ocijeni da nijedno pristiglo rješenje nije zadovoljavajuće, Povjerenstvo zadržava pravo da ne dodijeli nagradu.

 

IX. Ako se naknadno utvrdi da je rad plagijat, ukinut će se odluka o nagradi, a nagrađeni autor je dužan vratiti novčani iznos nagrade.

 

X. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju sve uvjete.

 

XI. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 091/4120953.

 

XII. Potrebni Podaci o UHT-u mogu se naći na internetskim stranicama Udruge - www.uht.hr.

 

U Zagrebu, 14. lipnja 2012. godine

Predsjednik UHT-a

Niko Pervan

Trznica1Poštovani,

proteklog je vikenda pulska tržnica nudila svim posjetiteljima bogat program. U petak, subotu i nedjelju (18., 19. i 20. svibnja), u organizaciji udruge Istarski eko proizvod (IEP) i Tržnice d.o.o. Pula, održan je trodnevni Eko sajam od 9 do 13 sati.

 

Gosti subotnjeg jutra na pulskoj tržnici bili su predstavnici Turističke zajednice Vodnjana koji su najavili BumbarBike Marathon i treći po redu Festival samoniklog ljekovitog i jestivog bilja. BumbarBike održat će se u Vodnjanu 26. svibnja 2012. godine kada počinje i prvi dan 3. Festivala samoniklog ljekovitog i jestovog bilja.

 

 

 

 

U nedjelju, 20. svibnja 2012. godine, gradska tvrtka Tržnica d.o.o. Pula u suradnji sa Udrugom hrvatskih tržnica (UHT) održan je prigodni program uručivanja certifikata proizvođačima prema projektu „Certificiranje seljačke tržnice“. Certifikat pod nazivom "Proizvod hrvatskog seljaka" uručen je obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) te tvrtkama i obrtima.

Certifikate je dobilo ukupno 11 proizvođača. Prigodni program uručivanja započeo je u 11.45 sati na prostoru pored fontane na Trgu 1. svibnja. Proizvođačima su certifikate uručili Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Niko Pervan, predsjednik UHT-a, tajnik UHT-a Miljenko Ernoić i Renato Perc direktor Tržnice Pula.

 

Trznica2 Trznica3

  

 

Certifikate su dobili sljedeći proizvođači: OPG BOŽIĆ iz Pomera, OPG PERUŠKO iz Pule, OPG DOBROVIĆ iz Pule, STANCIJA KUMPARIĆKA d.o.o. iz Cokuna (Krnica), OBRT VESNA LOBORIKA iz Loborike, OPG MIRKOVIĆ iz Pule, OPG JURCAN iz Vintijana, OPG ERMAN iz Pule, OPG PETROVIĆ iz Pule, OPG JURAS iz Šišana i OPG ŠIKIĆ iz Pule,


Porijeklo i kvalitetu proizvoda garantira Komisija koje obilazi gospodarstva, a sastavljeno je od predstavnika Tržnice d.o.o. Pula i Hrvatske poljoprivredne komore Istarske županije.


U tijeku prigodnog programa, certificiranim proizvođačima uručeni su certifikati koje će istaknuti na prodajnom mjestu, pregače bordo boje s logom „Proizvod hrvatskog seljaka“ te poseban rub/stolnjak za stolove koji će isticati certificirane proizvođače.

Zaštita plasmana domaćih i kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda promovirana ovom akcijom, pokušat će na još jedan način približiti kupcima mogućnost izbora. Isticanjem certificiranih proizvođača kupac će moći izabrati između proizvoda za koje postoji garancija da su proizvedeni na označenim OPG-ima (obrtima, tvrtkama) i onih ostalih proizvoda.

 

Cjelokupni projekt je pokrenula Udruga hrvatskih tržnica (UHT) i Zajednica udruga hrvatskih povrćara još 2006. godine s ciljem označavanja povrćarskih kultura proizvedenih na području Republike Hrvatske, a koje se izravno na ovlaštenim tržnicama nude potrošačima. Oznaka „Proizvodi hrvatskog seljaka“ registrirana je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH kao zajednički i jamstveni žig. Vlasnik Oznake je Udruga hrvatskih tržnica. Projektom se želi očuvati i poticati tradicionalni način direktnog plasmana domaćih i kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda od proizvođača do krajnjeg potrošača, te se na taj način isticati važnost očuvanja i unapređenja hrvatskog ruralnog prostora. Također je cilj stjecanje povjerenja kupaca u domaće, svježe i zdravo voće i povrće koje na tržnici nude certificirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Uručivanjem certifikata o proizvodnji voća i povrća te još ponekih proizvoda sastavni je dio projekta promicanja domaće poljoprivredne proizvodnje te prodaje voća i povrća garantiranog teritorijalnog porijekla.

 

 

Trznica4 Trznica5

Radionica na temu „Certificirana seljačka tržnica“ u organizaciji Udruge hrvatskih tržnica je održana od 17. do 18. veljače 2012. godine u prekrasnom ambijentu Toplica Sveti Martin.  Radionica je bila namijenjena zaposlenicima tržnica kako bi se upoznali s mogućnostima i načinima certificiranja seljačkih tržnica u okviru njihove djelatnosti i tako ih se dodatno osposobilo za uvođenje projekta seljačke tržnice. Cilj radionice bio je dati odgovore na mnogobrojna pitanja o seljačkim tržnicama:

 • Što su to seljačke tržnice (farmer's market)?
 • Tko može prodavati svoje proizvode na seljačkoj tržnici?
 • Kako se provodi certificiranje seljačkih tržnica?
 • Kako su one organizirane u zemljama EU i SAD-u?
 • Zašto njihov broj snažno raste u zemljama Europske unije?
 • Kako postajemo konkurentniji s uvođenjem seljačke tržnice u ponudu tržnica?
 • Koja je uloga poljoprivrednika, poljoprivrednih udruga, grada, općine, županije i države u organizaciji  seljačkih tržnica?
 • Kakva su iskustva tržnica koje su organizirale seljačke tržnice u okviru svoje djelatnosti?

 

Tijekom održavanja radionice kojoj se odazvalo oko 30-tak članova Udruge pokušali smo odgovoriti i na puno drugih pitanja uz prezentaciju iskustava koje naše pojedine članice imaju u samom provođenju certificiranja u svojoj praksi.

 

Udruga hrvatskih tržnica je u suradnji s USAID-om od 2005. do 2007. godine uspješno provela projekt „Certificirana seljačka tržnica (CST)“ koji se danas primjenjuje na nekim tržnicama u Hrvatskoj. Glavni ciljevi ovog projekta bili su povećanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru za mala i srednja obiteljska poljoprivredna gospodarstva putem prodaje vlastitih proizvoda na tržnicama, te  proširenje ponude na tržnicama.

 

Ovom radionicom željeli smo upoznati predstavnike tržnica u Hrvatskoj s načinom uvođenja, organizacijom i funkcioniranjem seljačkih tržnica kako bi se povećao broj prodavatelja poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje i prerade na tržnicama, potrošačima pružila vjerodostojna jamstva o porijeklu proizvoda, te na tržnicama dodatno obogatila ponuda domaćih proizvoda.

 

PROGRAM RADIONICE:

 

17. veljače 2012. PETAK

Što su seljačke tržnice i kako ih organizirati – predstavljanje projekta CST

  9:00 – 9:30      Registracija sudionika

  9:30 – 11.00    Seljačka tržnica – pojam dobrog branda.

11:00 – 11.15    Stanka

11:15 – 12.30   Predstavljanje mape CST – dokumentacija i zakonodavstvo

12:30 – 14.00    Ručak

15:00 – 16.00    Uvođenje CST na tržnicu – organizacija, funkcioniranje i marketing

16:00 – 16.15    Stanka

16:15 – 17.30    Otvoreni forum o CST - rasprava i pitanja

19:00 – 21:00    Večera

 

18. veljače 2012. SUBOTA

Primjer dobre prakse: seljačka tržnica u okviru Gradske tržnice Varaždin

  7:00 – 9:00      Doručak

  9:30                 Odlazak iz hotela prema Varaždinu

 10.00 – 10.30   Prijem kod direktora Gradske tržnice Varaždin

 10.30 – 11.30   Obilazak tržnice i upoznavanje sa seljačkom tržnicom

 

Zahvaljujemo se svima koji su bili učesnici na ovoj radionici, na njihovom radu, prijedlozima i doprinosu koji su dali tijekom održavanja radionice kao i gospodinu Predragu Ciglaru iz Varaždina koji nas je primio na svojoj tržnici i prezentirao rad certificirane seljačke tržnice kao i na poklonima koje nam je tom prilikom uručio.

 

Nadamo se da je radionica bila korisna i da će rezultirati većim učešćem tržnica u provedbi certificiranja seljačkih tržnica u okviru svojih tržnica.   Isto tako očekujemo vaše prijedloge za daljnju organizaciju radionica, jer je potrebno provesti jače uključivanje proizvođača hrane ali i potrošače bez kojih ovaj posao nema smisla.

 

Miljenko Ernoić, tajnik UHT

 

Kratka informacija o održanoj Međunarodnoj radionici o komercijalnim standardima kvalitete za svježe voće i povrće za zemlje jugoistočne, središnje i istočne Europe

 

Udruga hrvatskih tržnica je, uz potporu Agencije za lokalni ekonomski razvoj Superna d.o.o., u razdoblju od 17. do 20. listopada 2011. godine u Dubrovniku, organizirala prvu Međunarodnu radionicu o komercijalnim standardima kvalitete za svježe voće i povrće za zemlje jugoistočne, središnje i istočne Europe.


Suorganizatori ove radionice bili su Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) koja je i snosila troškove same organizacije i dijela sponzoriranih sudionika. Ukupno je na radionici sudjelovalo 57 polaznika iz različitih zemalja (Slovenija, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Turska, Mađarska, Španjolska, Nizozemska, Švicarska i Hrvatska).

 

Glavni ciljevi radionice su:

 • Poticanje korištenja UNECE standarda za svježe voće i povrće kao međunarodne reference
 • Jačanje institucionalne i tehničke infrastrukture potrebne za provedbu i kontrolu standarda u zemljama jugoistočne, srednje i istočne Europe
 • Interpretacija standarda u zemljama Europske unije (EU)
 • Pozivanje sudionika da sudjeluju u nezavisnom radu UNECE-a na standardima
 • Jačanje regionalnih mreža nacionalnih i međunarodnih stručnjaka

 

O značaju ove radionice kao i riječi dobrodošlice na otvaranju radionice prisutnima su uputili gospodin Božo Granić, predsjednik UHT-a, gospođa Liliana Annovazzi-Jakab, predstavnica UNECE-a i gospodin Miljenko Rakić, predstavnik MPRRR-a.

 

U sljedeća tri dana aktivnog rada održan je niz stručnih predavanja, terenski obilazak nasada manadarina u okolici Opuzena s praktičnim radom na utvrđivanju standarda kvalitete agruma i metodama uzorkovanja. U teoretskom dijelu radionice održano je niz sljedećih stručnih predavanja:

 1. [list type="check"]
  • UNECE i razvoj standarda za svježe voće i povrće za međunarodnu trgovinu - gđa Liliana Annovazzi-Jakab, Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE)
  • Trgovina svježim voćem i povrćem i standardi kvalitete u Hrvatskoj – gđa Andreja Martonja-Hitrec, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
  • Korištenje marketing standarda kvalitete u EU – Španjolska - g. José Luis López Carmona, Španjolska
  • Osiguranje i održavanje komercijalne kvalitete svježeg voća i povrća – iskustva Mađarske - g. Lajos Németh, Mađarska
  • Studija slučaja: Primjena međunarodnih standarda - g. Stanko Barbarić, FRAGARIA, Hrvatska
  • Studija slučaja: Iskustvo korištenja EU fondova za razvoj poljoprivrede – primjer: Projekt EU ACCORD - g. Almir Zulić, CRP- Centar za razvoj i podršku, BiH
  • Prezentacija standarda privatnog sektora za certifikaciju poljoprivrednih proizvoda – Certificiranje seljačkih tržnica - g. Miljenko Ernoić, UHT - Udruga hrvatskih tržnica,Hrvatska
  • Iskustva inspekcijske službe – primjer: Slovenija - gđa Helena Srnel, Slovenija
  • Inspekcijske službe, uloga i funkcioniranje - primjer: Nizozemska - g. Fred Jacobs, Nizozemska
  • Službe za kontrolu kvalitete u Europi – primjer: Španjolska - g. José Luis López Carmona, Španjolska
  • OECD i kontrola kvalitete - g. Csaba Gaspar, OECD
  [/list]

 

Osim toga, održane su četiri praktične radionice za utvrđivanje standarda kvalitete za rajčice, zelenu salatu, jagode i jabuke u kojima su sudjelovali svi sudionici radionice na način da su nakon teoretskog dijela utvrđivanja standarda za navedene vrste voća i povrća samostalno izvršili praktično ocjenjivanje tih kultura koje su donešene s lokalne tržnice u Dubrovniku. Nakon završene ocijene za svaku vrstu povrća ili voća prodiskutirane su kategorije kvalitete koje su dodijelili sudionici radionice od strane certificiranih ocjenjivača kvalitete iz EU.

 

Na kraju radionice ocijenjeno je da je bila uspješna i korisna za sve polaznike te su u završnoj diskusiji donešeni sljedeći zaključci-preporuke:

 1. [list type="check"]
  • Započeti harmonizaciju komercijalnih standarda između zemalja članica EU i onih koje su kandidati u zemljama koje nisu započele ove procese i koje su potencijalni kandidati

  • Nastaviti s edukacijom zaposlenika inspekcijskih službi i ostalih nadležnih institucija – nije cilj kažnjavanje proizvođača već poboljšanje kvalitete proizvoda

  • Nedostatna je edukacija trgovaca i proizvođača (slabi interes proizvođača za sudjelovanje na radionicama i dr.)

  • Nedostatna je komunikacija između institucija, trgovaca, proizvođača i potrošača

  • Nedovoljno iskustvo inspekcija i razlike u tumačenju kriteriija (veliki broj kriterija: EU, OECD, UNECE i dr.) uvažavajući različite faze prilagodbe pojedinih država

  • Potrebno se je dodatno pozabaviti pitanjem: Kako uključiti potrošače u izradu standarda i nadzora kvalitete proizvoda (povratna informacija)?

  • Ujednačiti službenu dokumentaciju (npr. jedan izvozni dokument koji izdaju nadležna ministarstva u Hrvatskoj nije priznati u drugim zemljama)

  • Poboljšati međuresornu suradnju ministarstava, posebno s ministarstvima gospodarstva i zdravstva prema ministarstvu poljoprivrede i hrane.

  [/list]

Navedeni zaključci će biti dorađeni od strane UNECE-a i proslijeđeni mjerodavnim i nadležnim institucijama, te će poslužiti kao podloga za organizaciju daljnjih radionica kojima se unaprijeđuje sustav komercijalnih standarda kvalitete za voće i povrće u zemljama koje su kandidati ili potencijalni kandidati za pristupanje u EU.

 

Božo Granić, predsjednik UHT-a

 

 

17. – 20. listopada 2011., Hotel Lero, Dubrovnik, Hrvatska

U razdoblju od 17. do 20. listopada 2011. godine, u Hotelu Lero u Dubrovniku, održat će se međunarodna radionica o komercijalnim standardima kvalitete za svježe voće i povrće za zemlje jugoistocne, sredisnje i istocne Europe. Organizatori ove radionice, Udruga hrvatskih tržnica (UHT), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske te United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) prepoznali su važnost ovakve radionice za napredak poljoprivrede u cijeloj regiji, usklađivanje sa standardima EU i povećanje izvoza.

Na radionicu se mogu prijaviti svi zainteresirani iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Kosova, Rumunjske, Bugarske, Slovenije, Rusije, Ukrajine, Turske i drugih zemalja.

voceCiljevi ove međunarodne interaktivne radionice su:

 • · Poticanje korištenja UNECE standarda za svježe voće i povrće kao međunarodne reference
 • · Jačanje institucionalne i tehničke infrastrukture potrebne za provedbu i kontrolu standarda u zemljama jugoistočne, srednje i istočne Europe
 • · Interpretacija standarda u zemljama Europske unije (EU)
 • · Pozivanje sudionika da sudjeluju u nezavisnom radu UNECE-a na standardima
 • · Jačanje regionalnih mreža nacionalnih i međunarodnih stručnjaka

 

 


Radionica će uključivati brojne diskusije, razmjenu iskustava i dobrih praksi vezanih uz standardizaciju i primjenu međunarodnih standarda, sustav kontrole kvalitete te osiguravanje i održavanje komercijalne kvalitete svježeg voća i povrća. Unutar četiri dana radionice, posjetit će se postrojenje za proizvodnju i pakiranje kako bi se vidjela praktična primjena standarda za agrume, a održat će se tri praktična treninga za standarde. Osim standarda za agrume, na radionici će se predstaviti standardi za jabuke, jagode, rajčice, zelenu salatu i kovrčavu endiviju.

 

Sudionici će dobiti mogućnost da postave pitanja stručnjacima, diskutiraju o problemima s kojima se suočavaju te dobiju preporuke i smjernice za buduće poslovanje.