O udruzi

o udruzi2

Udruga hrvatskih tržnica je osnovana 15. svibnja 2000. godine. Udrugu čine tvrtke koje upravljaju tržnicama na malo.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je: stvaranje uvjeta za slobodno strukovno, interesno ili poslovno udruživanje članica Udruge na projektima koji trebaju poslužiti ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge; organiziranje dijaloga i suradnje Udruge i njezinih članova sa nadležnim organima i institucijama u cilju zajedničkog rješavanja svih problema koji će proizaći iz potreba za unapređenjem tržničkog načina poslovanja te ostale djelatnosti propisane odredbom članka 10. Statuta.

Otprilike jedna polovina članica Udruge (uglavnom u manjim gradovima) su mješovita komunalna poduzeća u kojima tržnica funkcionira kao samostalna radna jedinica. U tim slučajevima, u pravilu se radi samo o tržnicama koje funkcioniraju kao klasične otvorene ili natkrivene zelene tržnice i sajmišta.

U većim gradovima organizatori tržnica su samostalna trgovačka društva, a tržnice su organizirane uglavnom kao kompleksniji tržni centri (trgovački centri otvorenog tipa s tržnicom kao dominirajućim sadržajem) što podrazumijeva da u sklopu tržnica postoji i veći broj prodavaonica svih vrsta i namjena, razni uslužni sadržaji (ugostiteljske radnje, brijači, frizeri, cvjećarnice itd.).

Što se samih tržnica (u užem smislu te riječi) tiče one mogu biti zatvorene, natkrivene ili otvorene. Negdje su tvrtke koje upravljaju tržnicama u isključivom vlasništvu jedinica lokalne samouprave (Osijek, Zadar, Pula, Sisak, Varaždin, Daruvar i Đakovo), a negdje su jedinice lokalne samouprave poslove upravljanja tržnicama, organiziranim na prostorima i u objektima u njihovom vlasništvu, ugovorom o koncesiji povjerili koncesionaru. U Šibeniku i Karlovcu tržnicama upravljaju tvrtke u privatnom vlasništvu, a u Rijeci je primijenjen kombinirani sistem privatnog vlasništva.  

Predsjednik

Niko Pervan, dipl. ing.

Zamjenik predsjednika

Božo Granić

Stručni tajnik

dr.sc. Miljenko Ernoić, dipl.ing.agr.

Podaci

Šubićeva 40 / V
10 000 Zagreb

OIB: 59015248096
MBS: 1552236
Udruga upisana u Registar udruga RH
pod brojem 00001898
IBAN: HR 9223400091100231646 PBZ