Sastanak sa Udrugom gradova

U srijedu 13.02.2013. održana je sjednica predsjedništva Udruge gradova RH gdje je treća točka dnevnog reda bila: Problematika uvođenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovim novcem na tržnice. Kao gosti sjednice bili su stručni tajnik Miljenko Ernoić i predsjednik UHT-a Niko Pervan. U našem izlaganju upoznali smo predsjednika Udruge gradova gospodina Vojka Obersnela i ostale članove predsjedništva sa problematikom ukoliko se uvede fiskalizacija na ovaj način na tržnice. Dobili smo podršku i oni će poslati dopis Ministarstvu financija kako bi se napravilo izuzeće prema našem prijedlogu, a to je da prodaja na klupama, štandovima i ribarnicama na otvorenim, natkrivenim i zatvorenim tržnicama i sajmovima bude izuzeta iz fiskalizacije.

 

Uskoro o daljnim aktivnostima Udruge vezano uz problematiku fiskalizacije na tržnicama.