Fiskalizacija prodaje na tržnicama počinje 01.07.2013.

S obzirom da imamo upite prodavača sa tržnica i nije im jasno kada oni postaju obveznici fiskalizacije 01.04.2013. ili 01.07.2013. godine ovim putem odgovaramo.

Stari Zakon o PDV-u na snazi je do 01.07.2013. godine i nije potrebno izdavati račune kupcima prilikom prodaje na tržnicama i otvorenim prostorima, a ako nema obveze izdavanja računa, nema ni obveze fiskalizacije sve do 01.07.2013. godine kada stupa na snagu novi Zakon o PDV-u. Znači do 01.07.2013. godine nema ni fiskalizacije niti izdavanja računa, a nadamo se i nakon tog datuma ako se usvoji naš prijedlog o izuzeću iz fiskalizacije prodaje na klupama i štandovima.

 

 

Pravni subjekti koji organiziraju rad tržnica postaju obveznici fiskalizacije 01.04.2013. godine.

 

 

OBJAŠNJENJE POREZNE UPRAVE