Upiti za sajmove

S obzorom na brojne upite koje dobivamo da li do 01.10.2013. godine prodavači na sajmovima trebaju imate fiskalne kase neslužbeni odgovor je sljedeći.

Sajmovi koji se održavaju prigodno i privremeno (proštenja, kirvaji) kao npr. Velika Gospa 15.08.2013. trgovci ne trebaju imati fiskalne kase. Svi drugi sajmovi koji ponavljauju svaki tjedan u određeni dan (Karlovac petak, Samobor subota itd.) ne smatraju se prigodnim prodajama i trgovci moraju imati fiskalne kase. Ovo je neslužbeno tumačenje i molimo sve da se konzultiraju u matičnim uredima Porezne uprave kao bi radili u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji.